โครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 RSS

 

19 สิงหาคม 2563 นายวิชิต  อินทรเจริญ จัดหางานจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ออกหน่วยบริการโครงการเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ ณ โรงเรียนบ้านส้มป่อย หมู่ที่ 12 ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  โดยมีนายกอบชัย  บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน กิจกรรมประกอบด้วย การรับสมัครงาน การแนะแนวอาชีพ  รับลงทะเบียน พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ