ออกเยี่ยมนายจ้าง/สถานประกอบการ เพื่อหาตำแหน่งงานว่างเชิงรุก RSS

 

27 สิงหาคม 2563 นายวิชิต อินทรเจริญ จัดหางานจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดหางานในประเทศ ออกเยี่ยมนายจ้าง/สถานประกอบการ เพื่อหาตำแหน่งงานว่างเชิงรุกให้ผู้สมัครงานและผู้ได้รับผลกระทบโควิด 2019 (COVID 19) ในพื้นที่เขตอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  จำนวน 12 แห่ง