ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช RSS

 

 6 เมษายน 2564 นายสมชาย นาคพงษ์ จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดชัยภูมิมอบหมายให้ น.ส.ภิตินันท์  สินธุพันธุ์ประทุม  นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ และนางปราณี ค่าม่วง พนักงานพัสดุ ส3 เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองพญาแล อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ