ร่วมงานรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช RSS

 

วันที่ 25  เมษายน 2564 นายสมชาย นาคพงษ์ จัดหางานจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางสาวมะลิวรรณ โพธิ์ผาง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน นายปรีชา นันทกุล ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน และนางสาวอุษา งอกนาวัง ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมงานรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564  ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองพญาแล อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ประธานในพิธี