ประชุมกรมการจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 4/2564 RSS

 

29 เมษายน 2564 นายสมชาย นาคพงษ์ จัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ร่วมประชุมกรมการจังหวัดชัยภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหัวหน้าหน่วยงานเอกชน ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือน เมษายน 2564 ผ่านโปรแกรม ZOOM  ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ โดยมี  นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน