ยินดีต้อนรับจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ RSS

 

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นางกนกวรี  วงศาโรจน์  ที่มารับตำแหน่ง  จัดหางานจังหวัดชัยภูมิ