tel โทรศัพท์ : 044-821088-9,044-813508 email cpm@doe.go.th

ยินดีต้อนรับจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ RSS

 

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นางกนกวรี  วงศาโรจน์  ที่มารับตำแหน่ง  จัดหางานจังหวัดชัยภูมิ