จัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ศักการะเจ้าพ่อพระยาเเล ในโอกาสมารับตำแหน่ง RSS

 

นางกนกวรี  วงศาโรจน์  จัดหางานจังหวัดชัยภูมิ  เข้าสักการะเจ้าพ่อพระยาเเล ในโอกาสมารับตำแหน่ง จัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ณ ศาลเจ้าพ่อพระยาเเล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ