แนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา รายชั่วโมง RSS

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ออกเเนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนในรายชั่วโมง โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล และโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ