ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561 RSS

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ