โครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ เดือนเมษายน 2561 RSS

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ออกหน่วยบริการโครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็งร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ  ณ  โรงเรียนบางอำพันธ์ หมู่ 5 ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ