ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
สถานการณ์การว่างงานและการเลิกจ้างประจำเดือน กันยายน 2562
ประกาศกรมการจัดหางาน ขอแจ้งข่าวการรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Kingwhale Corporation ไต้หวัน ซึ่งประกอบกิจการสิ่งทอและฟอกย้อม เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 7 - 16 ตุลาคม 2562
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562
เปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานไต้หวัน ระหว่างวันที่ 5-18 กันยายน 2562
โทษของการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฏหมาย
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนกันยายน 2562
มติ ครม.ให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา (กลุ่มบัตรสีชมพู) ที่ใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุด 31 มีนาคม 2563 นำเข้า MOU โดยไม่ต้องเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซียกับนายจ้างบริษัท VYV Wellness Retreat Sdn. Bhd. ระหว่าง 19-30 สิงหาคม 2562
รับสมัครคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี2562 ครั้งที่ 4 เพศชาย วันที่ 2-10 กันยายน 2562
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนสิงหาคม 2562
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
ประกาศรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS - TOPIK) ครั้งที่ 25 ในวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2562
เปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานมาเก๊า
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562
เปิดรับสมัครและฝึกอบรมภาษาเกาหลี (ฟรี)
เปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน ระหว่างวันที่ 7-9 มิ.ย.62
เปิดรับสมัครแล้ว โครงการ IM ไปฝึกงานประเทศญี่ปุ่น ปี 256๒ ครั้งที่ ๓ เพศชาย
กรมการจัดหางาน ประชาสัมพันธ์นายจ้าง/สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และดูเเลรักษาโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
ศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนก่อนเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ
 < 1 2 3 4 >  Last ›