tel โทรศัพท์ : 044-821088-9,044-813508 email cpm@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
รับสมัครคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี2562 ครั้งที่ 4 เพศชาย วันที่ 2-10 กันยายน 2562
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนสิงหาคม 2562
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
ประกาศรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS - TOPIK) ครั้งที่ 25 ในวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2562
เปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานมาเก๊า
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562
เปิดรับสมัครและฝึกอบรมภาษาเกาหลี (ฟรี)
เปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน ระหว่างวันที่ 7-9 มิ.ย.62
เปิดรับสมัครแล้ว โครงการ IM ไปฝึกงานประเทศญี่ปุ่น ปี 256๒ ครั้งที่ ๓ เพศชาย
กรมการจัดหางาน ประชาสัมพันธ์นายจ้าง/สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และดูเเลรักษาโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
ศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนก่อนเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ
แจ้งเตือนคนไทยตรวจสอบสถานที่ทำงานที่น่าเชื่อถือผ่านกรมการจัดหางานก่อนการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
ประกาศรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS - TOPIK) ครั้งที่ 24
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน มีนาคม 2562
รับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ระหว่างวันที่ 11 – 15 มีนาคม 2562
เปิดรับสมัคร IM Japan ไปฝึกงานประเทศญี่ปุ่น ปี 2562 ครั้งที่ 2 เพศชาย ระหว่างวันที่ 1 – 7 มีนาคม 2562
ตำแหน่งงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศ!! การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Kingwhale Corporation ไต้หวัน ระหว่างวันที่ 24 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2562
เปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในไต้หวัน ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 22 กุมภาพันธ์ 2562
 < 1 2 3 4 >  Last ›