ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ตำแหน่งงานว่าง เดือน กรกฎาคม 2560
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ จัดหางานให้คนพิการมีงานทำก่อให้เกิดรายได้ จำนวน 142,740 บาท/เดือน
กรมการจัดหางาน ส่งเสริมการมีงานทำให้กับผู้สูงอายุ
กรมการจัดหางาน อุ้มผู้พ้นโทษ...ปูทางอาชีพ แล้วกว่า 9,000 คน
ศูนย์บริการจัดางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) ช่วยให้คนมีงานทำแล้วเกือบ 4 แสนราย สร้างรายได้มากกว่า 8 หมื่นล้านบาท และในปี 2560 ได้พัฒนารูปแบบการให้บริการและลดขั้นตอนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ จัดหางานให้นักเรียน นักศึกษา ทำงานในระหว่างปิดภาคเรียนก่อให้เกิดรายได้เฉลี่ย 7,930 บาท/คน/เดือน
เปิดตำแหน่งงานว่างกว่า 6 หมื่นอัตรา รองรับผู้ว่างงาน ย้ำ!! เลือกเรียนสายอาชีพหลังคนว่างงานกว่า 1.8 แสนคน
เปิดรับจดทะเบียนแล้ว!!! ผู้รับงานไปทำที่บ้านทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม
เชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 2/2560
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน เมษายน 2560
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน มีนาคม 2560
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
ตำแหน่งงานว่างเดือน มกราคม 2560
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ เปิดศูนย์บริการจัดหางาน คนพิการและผู้สูงอายุ
‹ First  < 3 4 5