tel โทรศัพท์ : 044-821088-9,044-813508 email cpm@doe.go.th

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซีชัยภูมิ เปิดรับสมัครพนักงาน RSS

 

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซีชัยภูมิ เปิดรับสมัครพนักงาน ผู้ที่สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ