เรื่อง การป้องกันการแพร่เชื้อของพยาธิหอยโข่ง RSS

 

                                          เรื่อง การป้องกันการแพร่เชื้อของพยาธิหอยโข่ง

  กรมการจัดหางานได้รับแจ้งจากสำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) ไทเป ว่าในหลายปีที่ผ่านมา มีแรงงานไทยได้รับเชื้อและเสียชีวิตจากการรับประทานหอยโข่งหรือหอยเชอรี่เป็นๆ มาแล้วหลายราย

  นางกนกวรี  วงศาโรจน์ จัดหางานจังหวัดชัยภูมิ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ประสงค์จะไปทำงานในไต้หวันทราบข้อมูลและวิธีการป้องกันการแพร่เชื้อของพยาธิหอยโข่งก่อนเดินทางไปทำงานในไต้หวัน ดังนี้

  ข้อมูลทั่วไป

  พยาธิหอยโข่ง เป็นพยาธิตัวกลม ฝังไข่ในตัวหนู และมีหอยโข่ง หอยทาก หอยน้ำจืดหรือสัตว์ประเภทตัวอ่อนเป็นพาหะนำเชื้อ พยาธิตัวกลมชนิดนี้ส่วนมากพบแถบมหาสมุทรแปซิฟิกและเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับในไต้หวัน พบพยาธิชนิดนี้ในมนุษย์ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1945 ส่วนใหญ่พบในเขตเมืองผิงตงและเกาสง ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีรายงานพบการแพร่เชื้อพยาธิชนิดนี้ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่รับประทานหอยเชอรี่ หอยน้ำจืด

  อาการของโรค

  บางรายอาจไม่มีอาการ หรือมีอาการเพียงเล็กน้อยและไม่ยาวนาน บางครั้งอาจมีอาการของโรคระบบประสาทแทรกซ้อนได้ โดยอาการทั่วไป ผู้ป่วยจะมีอาการเป็นไข้ต่ำๆ ปวดศีรษะ คอแข็ง คลื่นไส้อาเจียน ปวดกล้ามเนื้อ ปวดแสบตามแขนขาและผิวหนัง ระบบประสาทผิดปกติขั้นร้ายแรงกระทั่งอาการโคม่าหรือเสียชีวิต

  ระยะเวลาการฝังตัวของโรค

  ประมาณ 2-3 วัน นานที่สุดอาจมีระยะเวลาถึง 47 วัน พาหะนำเชื้อพยาธิหอยโข่ง

  ส่วนมากมีสาเหตุจากการรับประทานอาหารดิบหรือไม่ได้ทำให้สุกก่อน เช่น หอยโข่ง หอยทาก  หอยน้ำจืด กุ้ง ปู กบ หรือผัดสดที่ไม่ได้ล้าง

  วิธีการป้องกัน

  1. ไม่รับประทานหอยโข่ง หอยเชอรี่ หอยน้ำจืด หอยทาก กุ้ง ปูน้ำจืดเป็นๆ อาหารเหล่านี้ควรต้นให้สุกเป็นระยะเวลา 3-5 นาทีขึ้นไป

  2. ควรล้างผักสดให้สะอาดก่อนรับประทาน และไม่ควรทานผักสดในพื้นที่บริเวณที่แพร่เชื้อ

  3. การแช่แข็งในอุณหภูมิ -15 องศาเซลเซียส เกินกว่า 24 ชั่วโมง ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะสามารถฆ่าตัวอ่อนพยาธิได้

  4. สอนให้เด็กเรียนรู้ว่า ไม่ควรสัมผัสหอยโข่งหรือหอยทากโดยตรง เพราะอาจเป็นพาหะนำเชื้อ

  5.  กำจัดสัตว์ประเภทหนู

  ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ เลขที่ 267/1 หมู่ที่ 7 ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาย 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  โทรศัพท์ 044-8135-08 หรือ 098-5868-807  ในวันและเวลาราชการ