ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน 17 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ RSS