ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เรือง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ RSS