เรื่อง เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังเพื่อมิให้คนไทยไปกระทำความผิดเพิ่มขึ้นในมณฑลไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน RSS

 

                                                       ข่าวประชาสัมพันธ์
          เรื่อง   เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังเพื่อมิให้คนไทยไปกระทำความผิดเพิ่มขึ้นในมณฑลไห่หนาน
                   สาธารณรัฐประชาชนจีน

                 ด้วยกรมการจัดหางานได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่าในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา  คนไทยที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยวที่เดินทางไปมณฑลในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว เช่น ไห่หนาน และกวางตุ้ง มักประสบปัญหาถูกทางการจีนจับกุม และสถานกงสุลใหญ่ฯ ต้องประสานงานส่งกลับประเทศไทยจำนวนมากขึ้น เนื่องจากพำนักอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน  เกินจำนวนวันที่กำหนด และบางส่วนลักลอบทำงานเป็นพ่อครัว/แม่ครัว พนักงานนวดสปา ฯลฯ  โดยไม่ได้รับการตรวจลงตราประเภททำงาน ทั้งที่ตั้งใจไปด้วยตนเองและถูกหลอกลวงตามช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆ รวมถึงรัฐบาลจีนได้อนุมัตินโยบายยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับบุคคลสัญชาติไทย  และสัญชาติต่างๆ รวม 59 ประเทศ ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่มณฑลไห่หนาน (ไหหลำ) สามารถพำนักอาศัยได้ไม่เกิน 30 วัน แต่ต้องเดินทางเข้าออกที่มณฑลไห่หนานเท่านั้นและ  ไม่อนุญาตให้ทำงานโดยเด็ดขาด โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นมา  ทั้งนี้ การออกประกาศดังกล่าวอาจสร้างแรงจูงใจให้คนไทยบางส่วนสนใจและเสี่ยงที่จะเดินทางไปสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตราล่วงหน้า ที่มิใช่วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง และอาจสร้างปัญหาถูกจับกุมตัวส่งกลับประเทศเพิ่มขึ้นได้ ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์  ของคนไทยในสายตาต่างประเทศได้

                  สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน/คนหางาน และผู้ที่มีความประสงค์จะไปทำงานในสาธารณรัฐประชาชนจีน ดำเนินการตามขั้นตอนการไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่หลงเชื่อสื่อโฆษณาออนไลน์ต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ เลขที่ 267/1 หมู่ที่ 7 ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาย 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ 044-8135-08 หรือ 098-5868-807 ในวันและเวลาราชการ