เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขา โรบินสัน ชัยภูมิ เปิดรับสมัครพนักงาน พร้อมสัมภาษณ์ 24 ตุลาคม 2561 RSS

 

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขา โรบินสัน ชัยภูมิ เปิดรับสมัครพนักงาน พร้อมสัมภาษณ์  24 ตุลาคม 2561