เปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน ระหว่างวันที่ 7-9 มิ.ย.62 RSS