มติ ครม.ให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา (กลุ่มบัตรสีชมพู) ที่ใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุด 31 มีนาคม 2563 นำเข้า MOU โดยไม่ต้องเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร RSS