ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน 16 กรกฏาคม 2563 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ RSS