กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ขอเชิญร่วมงาน Job Expo Thailand 2020 ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2563 ณ ไบเทค บางนา RSS

 

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
กำหนดจัด Job Expo Thailand 2020 มหกรรมการจัดหางานครั้งยิ่งใหญ่
ตอกย้ำคนไทยเราไม่ทิ้งกัน รวบรวมตำแหน่งงานกว่าล้านตำแหน่ง
วันที่ 26-28 กันยายนนี้ ณ ไบเทค บางนา

กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน กำหนดจัดงาน Job Expo Thailand 2020 มหกรรม
การจัดหางานครั้งยิ่งใหญ่ระดับประเทศ วัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาการว่างงาน-ตกงาน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา
โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการแก้ปัญหานี้ และต้องแก้ไขเป็นวาระเร่งด่วน เพื่อสนองรับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการมีงานให้ทำแก่ประชาชนวัยทำงาน ทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นให้คนไทยต้องมีงานทำในทุกพื้นที่ สนับสนุนการจ้างงานที่มั่นคงและต่อเนื่อง เน้นเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ภายในงาน Job Expo Thailand 2020 ประกอบไปด้วยการออกบูธ จากหน่วยงานและองค์กรชั้นนำจากทั่วประเทศ ที่รวบรวมตำแหน่งงานกว่าล้านตำแหน่ง พร้อมเสิร์ฟสู่คนว่างงานทั้งงานจากภาครัฐ กระทรวง บริษัทเอกชน งานพาร์ทไทม์ งานสำหรับผู้สูงอายุ สำหรับผู้พิการ และงานสำหรับนักศึกษาจบใหม่ รวมถึงองค์กรที่ทำ MOU ร่วมกับกระทรวงแรงงานมารวมตัวกันเพื่อจับคู่ “งาน กับ คน” ที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของแต่ละบุคคล โดยการลงทะเบียนผ่านแพลทฟอร์มไทยมีงานทำ www.ไทยมีงานทํา.com ซึ่งระบบจะมีการประมวลผลจับคู่งาน ช่วยย่นระยะเวลาในการเดินหาสถานประกอบกิจการอีกด้วย อีกทั้งผู้เข้าร่วมงานสามารถพัฒนาทักษะอาชีพ ภายในโซนร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาอาชีพ สลับเปลี่ยนหลักสูตรไม่ซ้ำกันตลอดวันงาน อาทิ แนะแนวอาชีพ อบรมพัฒนาทักษะ ฝีมือแรงงาน สาธิตและฝึกปฏิบัติการประกอบอาชีพอิสระ ธุรกิจแฟรนไชส์ เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีโซนนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ศาสตร์แห่งความพอเพียง, นิทรรศการพระบิดาแห่งการช่างไทย และนิทรรศการจิตอาสา 904 ที่ผู้จัดงานได้นำเทคนิคพิเศษแสงสีเสียงมาประกอบการแสดงนิทรรศการให้มีความพิเศษมากยิ่งขึ้น โซนนวัตกรรมและอินโนเวชั่น เป็นการนำเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมยุค 4.0 และศักยภาพความสามารถของแพลทฟอร์ม ไทยมีงานทำ มาจัดแสดงไว้ที่โซนนี้ ยังมีกิจกรรมสร้างความบันเทิงสำหรับผู้เข้า ชมงาน
ณ โซนเวทีกลาง งานดี มีอนาคต ลดการว่างงาน
“Job Expo Thailand 2020 มหกรรมการจัดหางานครั้งยิ่งใหญ่ มีงานล้านตำแหน่ง นายจ้าง
ไม่ทอดทิ้งกัน 26-28 กันยายนนี้ ณ ไบเทค บางนา”