ข่าวประชาสัมพันธ์ แนวทางการออกใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวที่ถือบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยดำเนินการยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 ตุลาคม 2563 RSS