ข่าวประชาสัมพันธ์ แนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) ภายหลังสถานการณ์การเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 RSS