ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน 29 เมษายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ RSS