เลื่อนการจัดงานนัดพบแรงงานในวันที่ 29 เมษายน 2564 จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จะดีขึ้น RSS

 

ประชาสัมพันธ์ เนื่องจากมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามประการศจังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ขอเลื่อนการจัดงานนัดพบแรงงาน ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น และจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป