“จัดหางานจังหวัดพบประชาชน” ในรูปแบบถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live แฟนเพจ RSS

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ เชิญผู้สนใจติดตามชมรายการ “จัดหางานจังหวัดพบประชาชน” ในรูปแบบถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live แฟนเพจสำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 14.00 – 14.45 น โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป