ด่วน...คนต่างด้าวที่ผ่านการตรวจสัญชาติและได้รับวีซ่า ดำเนินการขออนุญาตทำงานได้ RSS

 

ด่วน...คนต่างด้าวที่ผ่านการตรวจสัญชาติและได้รับวีซ่า ดำเนินการขออนุญาตทำงานได้