เชิญชวนนายจ้างเฉพาะกลุ่มที่ยังจ้างเเรงงานต่างด้าวโดยไม่มีเอกสารใดๆ อย่างถูกต้อง รีบมาติดต่อที่ศูนย์รับเเจ้งฯ ภายใน 7 สิงหาคม นี้เท่านั้น​ RSS