tel โทรศัพท์ : 044-821088-9,044-813508 email cpm@doe.go.th

​กรมการจัดหางาน ย้ำ ศูนย์รับเเจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ให้บริการรับคำขอเฉพาะนายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวอยู่กับตนเองอย่างผิดกฎหมายเท่านั้น RSS