​กรมการจัดหางาน ย้ำ ศูนย์รับเเจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ให้บริการรับคำขอเฉพาะนายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวอยู่กับตนเองอย่างผิดกฎหมายเท่านั้น RSS