กระทรวงเเรงงาน ยืนยัน แรงงานไปตรวจสัญชาติทั้งในและนอกประเทศได้รับยกเว้นจะไม่ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง​ RSS