tel โทรศัพท์ : 044-821088-9,044-813508 email cpm@doe.go.th

เตือนเด็ก ม.6 ถึง ป.ตรี ระวัง ผู้แอบอ้างชื่อกระทรวงแรงงาน หลอกให้สมัครเรียนเพื่อไปทำงานบนเรือสำราญในต่างประเทศ RSS