tel โทรศัพท์ : 044-821088,044-816163 email cpm@doe.go.th

ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ผู้ที่สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 12-20 พฤษภาคม 2565
ประกาศโรงเรียนสตรีชัยภูมิ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฎิบัติงาน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ธุรการ และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18-22 เมษายน 2565 รายละเอียดตามประกาศแนบ
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว) (สำนักงานจัดหางาจังหวัดชัยภูมิ)
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะเเละสมรรถนะ ครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน(ด้านจิตวิทยาการแนะแนว) สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งคนงาน ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 7 เมษายน 2565
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน(ด้านจิตวิทยาการเเนะแนว) สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว) (สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ)
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิรับสมัคร พนักงานธุรการ (ด้านตรวจสอบทรัพย์สิน) ระหว่างวันที่ 14 - 21 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 1-9 พ.ย.64
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ)
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (สำนักงานเเรงงานจังหวัดชัยภูมิ)
โรงพยาบาลชัยภูมิ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) มิ.ย.64
โรงพยาบาลชัยภูมิ ขยายการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
โรงพยาบาลชัยภูมิ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ)
ประกาศโรงเรียนสตรีชัยภูมิ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน ระหว่างวันที่ 21-27 เมษายน 2564
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านเเท่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) รับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 19 เม.ย.64 -27 เม.ย.64
 1 2 >