ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 1-9 พ.ย.64
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ)
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (สำนักงานเเรงงานจังหวัดชัยภูมิ)
โรงพยาบาลชัยภูมิ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) มิ.ย.64
โรงพยาบาลชัยภูมิ ขยายการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
โรงพยาบาลชัยภูมิ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ)
ประกาศโรงเรียนสตรีชัยภูมิ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน ระหว่างวันที่ 21-27 เมษายน 2564
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านเเท่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) รับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 19 เม.ย.64 -27 เม.ย.64
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง ครูโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 16 เม.ย.64 - 22 เม.ย.64