ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
โรงพยาบาลชัยภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 39 อัตรา วันที่ 18-24 มกราคม 2561
โรงพยาบาลชัยภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 39 อัตรา วันที่ 18-24 มกราคม 2561
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา รับสมัคร 13-19 ธันวาคม 2560
ศาลจังหวัดชัยภูมิ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 1 อัตรา รับสมัคร 18-22 ธันวาคม 2560
ประกาศ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติเละสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เทศบาลตำบลห้วยเเย้ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 8 กันยายน 2560