วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร
23-03-2020 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิลแคบ จำนวน ๑ คัน 23-03-2020 - 27-03-2020 30-03-2020 - 30-03-2020
23-03-2020 เอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน 23-03-2020 - 27-03-2020 30-03-2020 - 30-03-2020
21-02-2020 การขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ - - - - - -
24-12-2019 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง 24-12-2019 - 07-01-2020 08-01-2020 - 08-01-2020
24-12-2019 เอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง 24-12-2019 - 07-01-2020 08-01-2020 - 08-01-2020
07-02-2019 ประกาศรายชื่อชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ - - - - - -
24-01-2019 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง การขายพัสดุชำรุดฯ - - - - - -