ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา RSS  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
22-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายประชาสัมพันธ์_กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันการหลอกลวงคนหางานไปทำงานต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นานาดีไซด์ พลัส
17-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์_กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยภูมิก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
17-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม_กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกนกสิริ ศรีระวงค์
16-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์_โครงการ ตรวจสอบ ปราบปราม และดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบทำงานผิดกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยภูมิก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
15-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายประชามสัมพันธ์_กิจกรรมสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นานาดีไซด์ พลัส
14-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำตรายาง_ฝ่ายต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านตู๋ บล็อก ตรายาง
14-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายประชามสัมพันธ์_ตำแหน่งงานในประเทศ และต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นานาดีไซน์ พลัส
14-03-2023 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเติมน้ำยาเคมีถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เค ซี พี การดับเพลิง โดยนางสาวชิสากัญญ์ คำชมภู
13-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์_ฝ่ายแนะแนว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยภูมิก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
20-02-2023 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นานาดีไซน์ พลัส
17-02-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งเตนท์_กิจกรรมนัดพบแรงงานย่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านก้าวหน้า โดยนางดวงทิพย์ กุลนวัช
17-02-2023 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์_กิจกรรมนัดพบแรงงานย่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นานาดีไซน์ พลัส
06-02-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ และการบรรยายให้ความรู้ นายประยงค์ อินทร์หมื่นไวย, ห้างหุ้นส่วนจำกัด นานาดีไซด์ พลัส
06-02-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ และการบรรยายให้ความรู้ นายภานุภัทร สิทธิวงศ์
01-02-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์_โครงการคุ้มครองป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นานาดีไซน์ พลัส
26-01-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ห้องจัดหางานในประเทศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิแอร์ แอนด์ เซอร์วิส
16-01-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์_โครงการประชาสัมพันธ์การจัดระบบแรงงานต่างด้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นานาดีไซน์ พลัส
12-01-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยภูมิก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
12-01-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการติดตั้งเต้นท์_กิจกรรมนัดพบแรงงานย่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ก้าวหน้า
12-01-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์_(กองทุนน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล๊อกแมน 2) ,บริษัท ชัยภูมิก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
 1 2 3 >  Last ›