ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง RSS  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง
12-01-2023 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2565 ถืง เดือนธันวาคม 2565)
08-12-2022 ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และพัสดุที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีขายทอดตลาด
27-07-2022 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
30-06-2022 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนมิถุนายน 2565
31-05-2022 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
29-04-2022 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนเมษายน 2565
31-03-2022 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนมีนาคม 2565
31-03-2022 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจักจ้าง (ไตรมาส 2) วงเงิน 33,737 บาท
22-03-2022 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
31-01-2022 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนมกราคม 2565