อธิบดีกรมการจัดหางาน ลงตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานศูนย์ PIPO จังหวัดจันทบุรี

 

อธิบดีกกจ. ลงตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานศูนย์ PIPO จ.จันทบุรี

วันที่ 13  มิถุนายน 2563  นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล  อธิบดีกรมการจัดหางาน  และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า- ออกเรือประมงจังหวัดจันทบุรี (PIPO)  ณ  หมู่ 1 ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี โดยได้ตรวจสภาพการจ้างแรงงานประมง และสังเกตการณ์การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก พร้อมพบปะพูดคุยกับแรงงานประมงต่างด้าว  โดยมี นางธีรศุกร์ บุญช่วยเหลือ จัดหางานจังหวัดจันทบุรี   พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชม