ส่งเสริมการประกอบอาชีพสู้วิกฤต COVID-19

 

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพสู้วิกฤต COVID-19  ได้ดำเนินการรุ่นที่ 1 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 จำนวน 10 คน และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 จำนวน 10 คน ฝึกอาชีพการทำเจลล้างมือ ณ ห้องประชุม 5 ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี