โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์

 

โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์

กิจกรรม "สานพลังประชารัฐ" จัดหางานให้ผู้สูงอายุ

       ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564

ณ ห้องประชุม เสม็ดงามรีสอร์ท โรงแรม นิวเสม็ดงาม รีสอร์ท

หมู่ 10 ถนนตากสิน ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี