tel โทรศัพท์ : 0-3932-5913-4,0-3932-3840 email Cti.chan22000@gmail.com

โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

 

นายสมมาตรา อนันต์ธราทรัพย์ จัดหางานจังหวัดจันทบุรี และคณะเจ้าหน้าที่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร 

โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา