ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
แบบประเมินความเสี่ยง
มาตราการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
ประกาศ!! แนวทางปฏิบัติในช่วงเทศกาลสงกราน จังหวัดจันทบุรี
31 มีนาคม 2564 วันนัดพบแรงงาน
ตำแหน่งงานว่าง สำหรับวุฒิปริญญาตรี ประจำเดือน มี.ค.2564
ตำแหน่งงานว่าง สำหรับวุฒิปวช.และปวส. ประจำเดือน มี.ค.2564
ตำแหน่งงานว่าง สำหรับวุฒิมัธยมศึกษา ประจำเดือน มี.ค.2564
ตำแหน่งงานว่าง สำหรับวุฒิประถมศึกษา ประจำเดือน มี.ค.2564
ขั้นตอนการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวออนไลน์
แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวภายในประเทศกรณีคนต่างด้าวมีนายจ้างและไม่มีนายจ้าง
ขั้นตอนตอนการยื่นคำขอผ่านระบบ W-WorkPermint
รับสมัคร!! คัดเลือกเพื่อจัดสรรหาบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
รับสมัคร!! บุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารสุขทั่วไป
รับสมัคร!! (คนพิการ) เพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงงานราชการทั่วไป (กศน)
รับสมัคร!!การแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 10
แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวภายในประเทศทั้งกรณีมีนายจ้างและไม่มีนายจ้าง
ผ่อนผันให้คนต่างด้าว (3 สัญชาติ) อยู่ในราชอาณาจักรภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
นัดพบ Co-Payment รัฐช่วนเสริมเอกชนช่วยสร้าง 26 พ.ย. 2563 พบกันที่ นิว แทรเวิล ลอด์จ
นัดพบ Co-Payment รัฐช่วยเสริมเอกชนช่วยสร้าง 26 พ.ย. 2563 พบกันที่ นิว แทรเวิล ลอด์จ 09.00 น. - 16.00น. ตลอดวัน
ประกาศ... รับสมัครคนงานเก็บลำใยด่วน!!
 < 1 2 3 >