ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
รับสมัคร!! บุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารสุขทั่วไป
รับสมัคร!! (คนพิการ) เพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงงานราชการทั่วไป (กศน)
รับสมัคร!!การแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 10
แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวภายในประเทศทั้งกรณีมีนายจ้างและไม่มีนายจ้าง
ผ่อนผันให้คนต่างด้าว (3 สัญชาติ) อยู่ในราชอาณาจักรภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
นัดพบ Co-Payment รัฐช่วนเสริมเอกชนช่วยสร้าง 26 พ.ย. 2563 พบกันที่ นิว แทรเวิล ลอด์จ
นัดพบ Co-Payment รัฐช่วยเสริมเอกชนช่วยสร้าง 26 พ.ย. 2563 พบกันที่ นิว แทรเวิล ลอด์จ 09.00 น. - 16.00น. ตลอดวัน
ประกาศ... รับสมัครคนงานเก็บลำใยด่วน!!
เร่งรัดให้นายจ้าง/สถานประกอบการยื่นขอใบอนุญาตทำงานให้กับคนต่างด้าว ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563
โครงการ Co-Payment รัฐช่วยเสริม เอกชนช่วยสร้าง
คู่มือไทยมีงานทำ (สำหรับผู้สมัคร)
คู่มือไทยมีงานทำ (สำหรับนายจ้าง)
JOB EXPO 2020
การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ปี 2562 - 2563
คลังปัญญาผู้สูงอายุ ปี 2562
ระงับการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในประเทศลิเบีย
เตือน ! ระวังถูกหลอกทางเฟสบุ๊คไปทำงานเนเธอร์แลนด์โดยใช้วีซ่าท่องเที่ยว
เตือน ! ระวังถูกชักชวนร่วมแก๊ง Call Center ผิดกฎหมายที่ไต้หวัน
 < 1 2 3