โครงการ Co-Payment รัฐช่วยเสริม เอกชนช่วยสร้าง

 

โครงการ Co-Payment รัฐช่วยเสริม เอกชนช่วยสร้าง 

นายจ้าง/สถานประกอบการ และนักศึกษาจบใหม่ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการด้วยตัวเองได้แล้ววันนี้ผ่านทาง QR-Code และเว็บไซต์  จ้างงานเด็กจบใหม่