นัดพบ Co-Payment รัฐช่วยเสริมเอกชนช่วยสร้าง 26 พ.ย. 2563 พบกันที่ นิว แทรเวิล ลอด์จ 09.00 น. - 16.00น. ตลอดวัน

 

Co-Payment (รัฐช่วยเสริม เอกชนช่วยสร้าง)

ฐานเงินเดือนที่ได้รับ

ม.6 = 8,690 บาท / รัฐช่วยจ่ายให้สถานประกอบการ 4,345 บาท

ปวช. = 9,400 บาท / รัฐช่วยจ่ายให้สถานประกอบการ 4,700 บาท

ปวส. = 11,500 บาท / รัฐช่วยจ่ายให้สถานประกอบการ 5,750 บาท

ปริญญาตรี = 15,000 บาท / รัฐช่วยจ่ายให้สถานประกอบการ 7,500 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้จบการศึกษา (ลูกจ้าง)

- สัญชาติไทย

- จบการศึกษา ป.ตรี , ปวส. , ปวช. , และ ม.6

- มีอายุไม่เกิน 25 ปี หากเกิน 25 ปี ต้องสำเร็จการศึกษาในปี 2562 - 2563

-------------------

นายจ้าง /สถานประกอบการ

- ห้ามเลิกจ้างลูกจ้างเดิมเกินว่าร้อยละ 15 ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เข้าร่วมโครงการ

- มีความพร้อมจ้างงานผู้สำเร็จการศึกษาใหม่

- ระยะเวลาโครงการ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64

- นายจ้างต้องปฏิบัติต่อลูกจ้างที่เข้าร่วมโครงการตามสิทธิและหน้าที่ที่กฏหมายแรงงานกำหนด

สนใจเข้าร่วมโครงการและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่...

www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com

คู่มือสำหรับนักศึกษาจบใหม่ (เมื่อกดที่ ลิ้งค์ ด่านล่างเลื่อนไปทางซ้าย เพื่อดูภาพต่อไป)

https://www.cdgs.co.th/process-student/

คู่มือสำหรับนายจ้าง (เมื่อกดที่ ลิ้งค์ ด่านล่างเลื่อนไปทางซ้าย เพื่อดูภาพต่อไป)

https://www.cdgs.co.th/process-operator/

.... สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี