นัดพบ Co-Payment รัฐช่วนเสริมเอกชนช่วยสร้าง 26 พ.ย. 2563 พบกันที่ นิว แทรเวิล ลอด์จ