ขั้นตอนการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวออนไลน์

 

แรงงานต่างด้าวที่ไม่มีนายจ้าง


                               แรงงานต่างที่มีนายจ้าง