ประกาศ!! แนวทางปฏิบัติในช่วงเทศกาลสงกราน จังหวัดจันทบุรี