แบบประเมินความเสี่ยง

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ... 

https://www.doe.go.th/prd/chanthaburi/news/param/site/99/cat/7/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/45512