ข่าวดี ส่งเสริมการจ้างงาน SMEs

 

ข่าวดี ส่งเสริมการจ้างงาน SMEs

รัฐฯ จ่ายเงินอุดหนุนให้นายจ้าง / สถานประกอบการ ลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน

นายจ้าง/สถานประกอบการภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคมและมีลูกจ้างทั้งไทยและคนต่างด้าว ไม่เกิน 200 คน อย่าลืม!! มาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์จ่ายเงินอุดหนุนให้กับลูกจ้างคนไทยกันนะคะ

#เข้าร่วมโครงการแล้วจะได้รับเงินอุดหนุน 3,000 บาท ต่อลูกจ้างคนไทย 1 คน

#ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ถึงวันที่20พฤศจิกายนนี้เท่านั้น

#อยากเข้าร่วมโครงการทำยังไง

1.แนบหลักฐานพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

2.หนังสือรับมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท

(กรณีนายจ้าง/กรรมการเป็นผู้ดำเนินการด้วยตนเอง ให้แนบไฟล์สำเนาบัตรประชาชนแทน)

3.สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ/ผู้รับมอบอำนาจ

4.สำเนาสมุดธนาคารของสถานประกอบการ

5.สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (เฉพาะหน้าแรกหน้าเดียว)

#นำเอกสารทั้งหมดนี้แล้วเข้ามาพบกับเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี ชั้น 1 ตึกกระทรวงแรงงาน ได้เลย

#หรือลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการด้วยตัวเองได้ที่ ...

https://xn--12clbad8h3bflc6ebi5bbb9ecc5a0bzsnac0pf1b.doe.go.th/

หรือ ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร : 039-323840

สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี