ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
โรงพยาบาลสองพี่น้อง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างขั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน ๑ อัตรา
ใบสมัคร สมัครสอบพนักงงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา
รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา
ตำแหน่งงานว่าง สำหรับวุฒิปริญญาตรี ประจำเดือน ก.พ.2564
ตำแหน่งงานว่าง สำหรับวุฒิปวช.และปวส. ประจำเดือน ก.พ.2564
ตำแหน่งงานว่าง สำหรับวุฒิมัธยมศึกษา ประจำเดือน ก.พ.2564
ตำแหน่งงานว่าง สำหรับวุฒิประถมศึกษา ประจำเดือน ก.พ.2564
ตำแหน่งงานว่าง สำหรับวุฒิปริญญาตรี
ตำแหน่งงานว่าง สำหรับวุฒิปวช.และปวส.
ตำแหน่งงานว่าง สำหรับวุฒิมัธยมศึกษา
ตำแหน่งงานว่าง สำหรับวุฒิประถมศึกษา
ประกาศ.. รับสมัครคนงานเก็บลำใยด่วน!!
ตำแหน่งงานว่าง สำหรับวุฒิประถมศึกษา
ตำแหน่งงานว่าง สำหรับวุฒิมัธยมศึกษา
ตำแหน่งงานว่าง สำหรับวุฒิปวช.และปวส.
ตำแหน่งงานว่าง สำหรับวุฒิปริญญาตรี
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19