ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
โรงพยาบาลสองพี่น้อง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างขั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน ๑ อัตรา
ใบสมัคร สมัครสอบพนักงงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา
รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา
ตำแหน่งงานว่าง สำหรับวุฒิปริญญาตรี ประจำเดือน ก.พ.2564
ตำแหน่งงานว่าง สำหรับวุฒิปวช.และปวส. ประจำเดือน ก.พ.2564
ตำแหน่งงานว่าง สำหรับวุฒิมัธยมศึกษา ประจำเดือน ก.พ.2564
ตำแหน่งงานว่าง สำหรับวุฒิประถมศึกษา ประจำเดือน ก.พ.2564
ตำแหน่งงานว่าง สำหรับวุฒิปริญญาตรี
ตำแหน่งงานว่าง สำหรับวุฒิปวช.และปวส.
ตำแหน่งงานว่าง สำหรับวุฒิมัธยมศึกษา
ตำแหน่งงานว่าง สำหรับวุฒิประถมศึกษา